Tack för dina ögon

Om integration och delaktighet

”Tack för dina ögon” är en ögonblicksbild, en berättelse om vad Boel Skoglund och andra personer inom Svenska kyrkan i Örkelljunga gjorde när de fick besked om att ett boende för asylsökande skulle öppnas i Åsljunga, en liten by med 600 invånare. Det är en berättelse om vikten av erfarenhet och kompetens när det gäller att leda och utveckla ideellt arbete, men också om att våga improvisera och ibland också lämna vissa beprövade, viktiga delar i arbetet.

Så läs och låt dig inspireras av Boels och de övrigas berättelse. Läs igen och ta del av all den erfarenhet och klokhet som finns både på och mellan raderna när det gäller konsten att organisera och leda ideella medarbetare inom Svenska kyrkan.


Beställs direkt från Ideellt forum via janolof.nordstrom@sensus.se tfn, 070-6352467
35:-/ ex upp till 9 ex.
30:-/ ex upp till 49 ex.
20:-/ex över 50 ex

Porto tillkommer.Tillit, trygghet och ansvar

Vem är egentligen ideell? Vem har ansvar för de ideella och deras bidrag i verksamheten?

Vem får ha nyckel? Hur är det med försäkring, tystnadsplikt, arvoden, gåvor, med mera?

Kort sagt, det råder en stor osäkerhet när det gäller juridiska frågeställningar kring ideellt engagemang i Svenska kyrkan. Många av dessa frågor besvaras när du läser denna skrift.

Uppdaterad 2023.

Skriften finns inte längre i tryckt format. Däremot är det fritt att ladda ner den som pdf.

LADDA NED BLANKETTER
* Överenskommelse om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet
* Information enligt lag (2013:852) vid anställning, praktiktjänstgöring eller uppdrag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn


Frivilliga i välfärden?

Svenska kyrkan är den största organisationen i civilsamhället, som dessutom är rikstäckande och har ett mycket stort förtroendekapital hos folket.

Varför och på vilket sätt ska i så fall Svenska kyrkan ta en tydligare roll i välfärdssamhället? Kan man behålla sin identitet som kyrka och sin profetiska röst om man också är en aktör i välfärdsproduktionen? Är det kyrkans anställda personal som i så fall blir utförare eller kan detta vara ett sätt att kanalisera den stora vilja till ideellt engagemang inom Svenska kyrkan som finns?

Med detta nummer i vår skriftserie vill Ideellt forum bidra till att samtal förs i många sammanhang kring vilken roll Svenska kyrkan kan, vill eller bör ha i vårt nuvarande och framtida välfärdssamhälle.

Skriften är slutsåld och finns inte längre i tryckt format. Däremot är det fritt att ladda ner den som pdf.


Ung med uppdrag

Vad behövs för att möjliggöra att unga vill och får ta ansvar? Vad kan ett förtroende betyda och hur får man det? av Julia Bjerleus.

Skriften är en angelägen text om att på allvar ge unga människor plats i sin egen kyrka.

Utdrag ur skriften:
”Jag tycker att man ska våga prova och inte bara gå inom de här säkra väggarna som kyrkan är. De äldre kyrkvärdarna tycker ibland att ‘det är så och så ska det alltid vara’, men vi skulle behöva prova lite nytt. Det gör ju inget om det blir platt fall ibland, det kan ju också leda till utveckling, man ska inte vara så rädd utan våga testa sig fram.”

”Frivilliguppdraget är ett sätt att få finnas i kyrkans gemenskap, i kyrkorummet, lära sig mer och växa. Det är förvånande att inte fler församlingar kryllar av unga frivilliga”

Beställs direkt från Ideellt forum via janolof.nordstrom@sensus.se  tfn, 070-6352467

35:-/ ex upp till 9 ex.
30:-/ ex upp till 49 ex.
20:-/ex över 50 ex

Porto tillkommer.


Engagemang och sammanhang

– Det finns ett behov hos människan av att vara med i ett sammanhang så att vi upplever tillvaron begriplig, hanterbar och meningsfull, skriver Lars Rubin i denna skrift om engagemang och sammanhang.

För att vi som kyrka ska kunna öppna upp för ett vitalt och nytt engagemang är det nödvändigt att känna till att engagemanget är mångfacetterat, att det måste synliggöras och uppmuntras. Den här skriften vill hjälpa församlingarna att allt mer synliggöra församlingens frivilliga och ideella som viktiga medarbetare i kyrkan. Häftet avslutas med att ge en konkret modell för hur vi kan utveckla det frivilliga engagemanget i Svenska kyrkan.

Skriften är en sammanfattning och bearbetning av Lars Rubins avhandling ”Engagemang i Lutherhjälpen – Studier av motiv och drivkrafter hos frivilligt aktiva”. Texten har kompletterats med samtalsfrågor och uppgifter att göra tillsammans och lämpar sig väl både för samtal bland ideella, förtroendevalda
och anställda medarbetare i Svenska kyrkan.

Det finns också en studiehandledning till skriften.

Skriften är slutsåld och finns inte längre i tryckt format. Däremot är det fritt att ladda ner den som pdf.


Ovärderligt

Ovärderligt – om uppmuntrans kraft och frivillighet i Svenska kyrkan, av Mats Hermansson.

Uppmuntran är konsten att kunna se varandra framåt. Det är ett sätt att se fram sådant som en människa kan bli, imorgon och övermorgon, skriver Mats Hermansson.

Mats Hermanssons text och Lisa Troviks samtalsfrågor öppnar upp för reflektion om hur vi kan möjliggöra att fler goda krafter kommer till sin rätt i Svenska kyrkan. Texten ställer frågor omkring vad kompetens egentligen är.

Häftet är 16 sidor.

Samtalsfrågor: Lisa Trovik

Beställs direkt från Ideellt forum via janolof.nordstrom@sensus.se tfn, 070-6352467

35:-/ ex upp till 9 ex.

30:-/ ex upp till 49 ex.

20:-/ex över 50 ex

Porto tillkommer.


Tio ord om frivillighet

Tio ord om frivillighet – en teologisk reflektion av Hans-Erik Nordin.

Hans-Erik Nordin skriver i sitt förord: ”det är väsentligt att bearbeta den teologiska grunden för ett sådant engagemang, eftersom det annars bara riskerar att bli aktivism eller uppfattas som något man kan ha eller vara utan. I en kyrka som Svenska kyrkan, med en stor mängd anställda och ett sätt att styra som i så stor utsträckning liknar det kommunala styrelseskicket, finns det anledning att teologiskt reflektera över den enskilde kyrkomedlemmens roll i församlingen.

Samtalsfrågor: Rebecka Tengnér och Fredrik Hedlund

Skriften är slutsåld och finns inte längre i tryckt format. Däremot är det fritt att ladda ner den som pdf.