Utbildning är en förutsättning för delaktighet i Svenska kyrkan.


Utbildningar

Att vara kyrka

En kurs för församlingar som önskar utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang genom att involvera, inspirera och rekrytera ideella medarbetare i församlingarna. Syftet med denna processutbildning är att rusta personer som samordnar och leder ideella medarbetare till att bli möjliggörare för ideellt engagemang.

Läs mer

Arbetslagsutbildning

Ideellt forums arbetslagsutbildning (ALU) är en processutbildning på tre halvdagar som riktar sig till lokala församlingar som vill utveckla möjligheterna för församlingsbor/medlemmar att engagera sig ideellt i församlingen.
 

Läs mer

Digitala utbildningar för ideella

Ideell i Svenska kyrkan är en digital utbildning för nya ideella medarbetare i Svenska kyrkan. Utbildningen innehåller två delar. Den ena handlar om sammanhanget Svenska kyrkan medans den andra mera fokuserar på den ideelle och hens engagemang.

Läs mer

Anpassade Utbildningar

Det finns också möjlighet till skräddarsydda utbildningar och föreläsningar efter varje församlings behov. För mer information, kontakta samordnare JanOlof Nordström.

Telefon: 070-6352467,
Mail: janolof.nordstrom@sensus.se