Huvudmän

Organisationer och grupper som vill stödja Ideellt forums mål
och visioner kan bli huvudmän i nätverket.

Ideellt forum är uppbyggt genom ett samverkansavtal mellan alla medlemsorganisationer. På det årliga huvudmannamötet utses en styrgrupp för verksamheten. Varje medlemsorganisation som så önskar kan utse en representant till styrgruppen.

Anmälan om intresse för att bli huvudman i Ideellt forum görs till styrgruppen via samordnaren JanOlof Nordström.

En församling kan, som ett alternativ till att gå in som huvudman, ansluta församlingen till nätverket Ideellt forum.

ALLA HUVUDMÄN MED KONTAKTPERSONER

Församlingar

Piteå församling
Richard Asplund, 0911-27 40 11
richard.asplund@svenskakyrkan.se

Arvika Pastorat
Charlotte Mackenrott, 0570-72 82 89
charlotte.mackenrott@svenskakyrkan.se

Visby domkyrkoförsamling
Anna Lundgren, 0498-20 68 59
anna.lundgren@svenskakyrkan.se

Huddinge pastorat
Helena Hedlund, 08-588 698 20
helena.hedlund@svenskakyrkan.se

Linköpings domkyrkopastorat
Karin Thorén,  013-30 35 85
karin.thoren@svenskakyrkan.se

Höganäs församling 
Eva Hejde (kh), 042-36 21 94
eva.hejde@svesnakyrkan.se

Örebro pastorat
LenaMaria Brunhoff, 019-15 46 08
lenamaria.brunhoff@svenskakyrkan.se

Gävle församling
Lotta Fridholm, 026-17 05 14
lotta.fridholm@svenskakyrkan.se

Umeå pastorat
Sara Sandström, 090-200 25 23
katarina.glas@svenskakyrkan.se

Högalids församling
Maja Inde, 08-6168823
maja.inde@svenskakyrkan.se

Södertälje församling
Hanna Lönneborg, 08-550 913 60
hanna.lonneborg@svenskakyrkan.se

Brännkyrka församling
Raimond Molander, 08-447 11 54
raimond.molander@svenskakyrkan.se

Organisationer inom Svenska kyrkan

Sensus studieförbund
Johanna Linder, 08-406 16 86
johanna.linder@sensus.se

Strömbäck folkhögskola
Åsa Selldén, 090-426 00
asa.sellden@strombacksfolkhogskola.se

Sigtuna folkhögskola
Catarina Lindskog, 072-165 70 01
catarina.lindskog@sigtunafolkhogskola.se

Vadstena folkhögskola
Carina Boman, 0709-79 28 57
carina.boman@vadstenafolkhogskola.se

Helsjöns folkhögskola
Sofia Nordin, 0320-20 58 30
Sofia.nordin@helsjon.se

Evangeliska fosterlandsstiftelsen
Kerstin Oderhem, 018–430 25 06
kerstin.oderhem@efs.nu

Svenska Kyrkans Unga
Tova Mårtensson,  072-201 20 14
tova.martensson@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Pär Åkerström, 08-737 72 05
par.akerstrom@skao.se

Sveriges kyrkosångsförbund
Åsa Nyström, 0920-26 47 20
luleastift.biskopen@svenskakyrkan.se

Svenska kyrkans lekmannaförbund
Magnus Wittgren, 072-535 10 80
mangehbg6@hotmail.com

Jämshögs folkhögskola
Solveig Wollin, 0454-463 40
solveig.wollin@jamshog.org

Sensus Skåne-Blekinge
Pernilla Agardh
pernilla.agardh@sensus.se

Sensus Stockholm-Gotland
Karin Sundin, 072-141 64 46
karin.sundin@sensus.se