Huvudmän

Organisationer och grupper som vill stödja Ideellt forums mål
och visioner kan bli huvudmän i nätverket.

Ideellt forum är uppbyggt genom ett samverkansavtal mellan alla medlemsorganisationer. På det årliga huvudmannamötet utses en styrgrupp för verksamheten. Varje medlemsorganisation som så önskar kan utse en representant till styrgruppen.

Anmälan om intresse för att bli huvudman i Ideellt forum görs till styrgruppen via samordnaren JanOlof Nordström.

En församling kan, som ett alternativ till att gå in som huvudman, ansluta församlingen till nätverket Ideellt forum.

ALLA HUVUDMÄN MED KONTAKTPERSONER