Resursbank

I resursbanken hittar du de böcker och skrifter som Ideellt forum gett ut. Utöver det vill vi samla artiklar, boktips och metoder som kan kopplas till temat möjliggörande av idealitet och engagemang i Svenska kyrkan.


Skriftserie

Ideellt forum har tagit initiativ till en ny skriftserie omkring delaktighet och engagemang i Svenska kyrkan. Ambitionen är att skriftserien ska vara en hjälp att fördjupa samtalen omkring det ideella arbetets betydelse i Svenska kyrkan.

Tanken med skrifterna är att de ska vara lättillgängliga och reflekterande. De ska inspirera och uppmuntra till samtal och fördjupning.

Läs mer

Böcker

Böcker som Ideellt forum varit med och gett ut

Läs mer

Artiklar

Här hittar du nya och gamla artiklar som vi hoppas blir till nytta och fördjupning. Sidan kommer att fyllas på undan för undan. Tanken är att du här kan hitta tips, inspiration, kunskap mm kring idealitet. Du får gärna bidra med tips och idéer.

Läs mer

Podd

Podcastserien ”Podd & sånt” handlar om engagemangskulturen i Svenska kyrkan.

Läs mer