Anslutna församlingar

Församlingar, som tycker att steget att bli huvudman är för stort,
kan välja att istället ansluta sig till nätverket.

VAD INNEBÄR DET FÖR FÖRSAMLINGEN ATT VARA ANSLUTEN TILL IDEELLT FORUM?

  • Församlingens beslut att ansluta sig bekräftar att man ser frågor om delaktighet och engagemang som viktiga i den lokala församlingens utveckling.

  • Församlingen stärker Ideellt forums målsättning att vara en mötesplats kring idealitet och medlemsengagemang inomSvenska kyrkan.

  • Församlingen blir del i ett nätverk och får tillgång till alla processer, material och programutbud som finns inom Ideellt forum, liksom möjlighet att ge förslag, idéer och synpunkter på Ideellt forums arbete.

  • Församlingen får en kanal för att både ta emot och bidra med inspiration och idéer när det gäller att stärka delaktigheten i det lokala församlingslivet.

FÖLJANDE FÖRSAMLINGAR/PASTORAT HAR VALT ATT VARA ANSLUTEN FÖRSAMLING:

Själevad-Mo-Björna kyrkliga samfällighet
Södertälje-Tveta församling
Västerleds församling
Österåker Östra Ryds församling
Tegs församling
Vallentuna församling
Uppsala domkyrkoförsamling
St. Mikaels församling
Hortlax församling
Askersunds församling
Skerike-Gideonsbergs församling
Simrishamns församling
Kristinehamns kyrkliga samfällighet
Katrineholm – Stora Malms församling
Nacka församling
Västermalms församling
Gamla Uppsala församling
Farsta Församling
Värnamo pastorat