Idédagen och bokmässan...

Just nu pågår bokmässan i Göteborg och på Svenska kyrkans scen avlöser författarna varandra. Nästa lördag är det …

Spår av idealitet!

Idag har vi arbetat vidare med ett helt nytt koncept som ideellt forum kommer att kunna erbjuda församlingar som vill …

Humlan som flyger!

På den sörmländska landsbygden ligger Rönö församling. Sex kyrkor, få bofasta. I Rönö församling är det lilla …

Växande vi!

Boo församling utanför Stockholm har under ett antal år arbetat aktivt för att fler ska känna delaktighet och gemenskap …