Artiklar

Här hittar du nya och gamla artiklar som vi hoppas blir till nytta och fördjupning. Sidan kommer att fyllas på undan för undan. Tanken är att du här kan hitta tips, inspiration, kunskap mm kring idealitet. Du får gärna bidra med tips och idéer. Skicka e-post till janolof.nordstrom@sensus.se så hjälper vi till att sprida goda idéer.

Filmer om idealitet

Lunds stift har tagit fram korta filmer där människor berättar om varför de engagerar sig ideellt i Svenska kyrkan. ”Jag känner i mitt hjärta att jag kan göra skillnad som volontär i Svenska kyrkan”, berättar en av de intervjuade.

https://www.youtube.com/watch?v=3JJoj1IP4nM