Syfte och mål

Syfte

Syftet med Ideellt Forum är att stödja och utveckla delaktighet och idealitet i det lokala församlingslivet.

Forumet skall vara en mötesplats för:

 • Erfarenhetsutbyte
   
 • Inspiration till individer, grupper och anställda
   
 • kunskapsinsamling, kunskapsspridning och kunskapsutveckling
   
 • samarbete och gemensamma arrangemang
   
 • opinionsbildning
   
   

Mål

Målet för Ideellt Forum är att:
 • stärka utvecklingen för ökad delaktighet i församlingslivet
   
 • lyfta fram kyrkans tillhöriga som bärare av kyrkans uppdrag och synliggöra dem som
  en tydlig kraft i Svenska kyrkans utveckling
   
 • stärka samarbetet mellan såväl olika frivilligorganisationer som regionala och
  lokala projekt vilkas syfte är människors delaktighet och engagemang i Svenska kyrkan
   
 • främja kontakter med och mellan personer och organisationer som genom sitt engagemang vill stödja och inspirera det lokala församlingslivet.