Ideellt forum vill bidra till att fler människor med stolthet bär sin tillhörighet till Svenska kyrkan. Likaså vill vi visa på och ge vårt stöd till strukturer som underlättar för fler att även praktiskt vara delaktiga i det lokala församlingslivet i Svenska kyrkan.

Ideellt forum i Svenska kyrkan är ett samarbete mellan olika inomkyrkliga organisationer. Tillsammans bildar vi ett nätverk kring delaktighet och engagemang i det lokala församlingslivet.

Ideellt forum vill lyfta fram idealitetens betydelse i församlingslivet. Målsättningen är att synliggöra församlingens medlemmar som bärare av kyrkans uppdrag.

Ideellt forum vill vara en mötesplats där vi byter erfarenheter och inspirerar varandra kring hur man kan underlätta och ge plats för personligt engagemang i det lokala församlingsarbetet.

Ideellt forum är en öppen mötesplats för alla organisationer och enskilda som stärka frivillighet och personligt engagemang i Svenska kyrkan.

Kontakt

Samordnare

JanOlof Nordström
Sjöland 220, 870 32 Ullånger
Telefon: 070-6352467
E-post: janolof.nordstrom@sensus.se

Ordförande

Maria Wingård
E-post: maria.wingard@svenskakyrkan.se

Faktureringsadress

Ideellt forum i Svenska kyrkan

Sensus Riksförbund

PUN 1400
FE 601
107 76 Stockholm

Ange referensnummer 140 311

E-post: faktura@sensus.se (pdf)
GLN: 7368020064208 (e-faktura)
Organisationsnummer: 802006-4203


Syfte och mål

Syftet med Ideellt Forum är att stödja och utveckla delaktighet och idealitet i det lokala församlingslivet.

Läs mer

Huvudmän

Organisationer och grupper som vill stödja Ideellt forums mål och visioner kan bli huvudmän.
 

Läs mer

Anslutna församlingar

Församlingar, som tycker att steget att bli huvudman är för stort, kan välja att istället ansluta sig till nätverket.

Läs mer