Ideell i Svenska kyrkan

Ideell i Svenska kyrkan är en digital utbildning för nya ideella medarbetare i Svenska kyrkan. Utbildningen innehåller två delar. Den ena handlar om sammanhanget Svenska kyrkan medans den andra mera fokuserar på den ideelle och hens engagemang. Utbildningen används som en introduktion, antingen genom att den nya ideelle gör utbildningen själv hemma eller att den görs tillsammans med andra. Oavsett vilket förs sedan samtal med den som är den ideelles kontaktperson i församlingen.

I utbildningen Idealitet och migration (se nedan)) finns även en tredje del som handlar om det specifika i uppdrag kopplade till det området. Tanken är det allt eftersom kommer flera ”del 3” som kopplas till denna utbildning. Just nu arbetas det med ett material kring arbete med hållbarhet i församlingen.

Till Utbildningen

Idealitet och migration

Idealitet och migration, är en webbaserad introduktion till arbetet med människor som är nya i Sverige. Här får du lära dig mer om Svenska kyrkan och vad det innebär att vara ideell hos oss. Du kommer också att få med dig kunskaper som hjälper dig att vara ett bra stöd för den du möter. Men framför allt kommer du att förstå hur mycket ditt engagemang och dessa möten kommer att berika dig

Till Utbildningen