Ideell i Svenska kyrkan

Ideell i Svenska kyrkan är en digital utbildning för nya ideella medarbetare i Svenska kyrkan. Utbildningen innehåller två delar. Den ena handlar om sammanhanget Svenska kyrkan medans den andra mera fokuserar på den ideelle och hens engagemang. Utbildningen används som en introduktion, antingen genom att den nya ideelle gör utbildningen själv hemma eller att den görs tillsammans med andra. Oavsett vilket förs sedan samtal med den som är den ideelles kontaktperson i församlingen.

I utbildningen "Idealitet och migration" (se nedan) finns även en tredje del som handlar om det specifika i uppdrag kopplade till det området. Fjärde delen "Hållbarhet i församlingen" (se nedan) handlar om vad vi som ideella bidra med i hållbarhetsarbetet i våra församlingar.

Till utbildningen

Idealitet och migration

Idealitet och migration, är en webbaserad introduktion till arbetet med människor som är nya i Sverige. Här får du lära dig mer om Svenska kyrkan och vad det innebär att vara ideell hos oss. Du kommer också att få med dig kunskaper som hjälper dig att vara ett bra stöd för den du möter. Men framför allt kommer du att förstå hur mycket ditt engagemang och dessa möten kommer att berika dig

Till utbildningen

Hållbarhet i församlingen

Hållbarhet är ett brett begrepp som kan betyda många olika saker. Det handlar om allt i från relationen mellan människor och hur vi behandlar djur och natur, till hur vi förvaltar och spenderar ekonomiska tillgångar och naturresurser. Som kyrka kan vi göra stor skillnad. Flera delar av verksamheten påverkar klimatet och miljön – i positiv eller negativ riktning. Som ideell kan du bidra! Ta utgångspunkt i det som intresserar dig, det du är duktig på eller brinner lite extra för.

Till utbildningen