Ideellt forums arbetslagsutbildning

Ideellt forums arbetslagsutbildning (ALU) är en processutbildning på tre halvdagar som riktar sig till lokala församlingar som vill utveckla möjligheterna för församlingsbor/medlemmar att engagera sig ideellt i församlingen.

En viktig utgångspunkt är grundsynen att alla medlemmar tillsammans är bärare av kyrkans uppdrag och att det därför är viktigt att skapa förutsättningar som gör det enkelt att finna sitt uppdrag för den som vill engagera sig ideellt.

Syftet med utbildningen är att rusta församlingens anställda och förtroendevalda medarbetare till att synliggöra, möjliggöra och utveckla möjligheter till ideellt engagemang i församlingen.

I Ideellt forums arbetslagsutbildning deltar hela anställdas arbetslag och vi ser gärna också att förtroendevalda ges möjlighet att vara med.

Utbildningen fungerar utmärkt tillsammans med vår utbildning Att leda ideella medarbetare eftersom de som där utbildas till Samordnare för ideella då ges möjlighet att arbeta i ett sammanhang som har en bred förståelse för vad samordnarrollen innebär.

Ideellt forums arbetslagsutbildning hålls i församlingens lokaler och leds av utbildad personal från respektive stift och Sensus studieförbund alternativt av Ideellt forums samordnare.

Innehållet i punktform för de tre träffarna

1 - Att vara kyrka

 • Presentation av Ideellt Forum och Volontärbyrån i Svenska kyrkan
 • Församlings- och kyrkosyn – Vad säger våra grunddokument?
 • Definitioner
 • Idealitet
 • Delaktighet
 • Statistik som bygger upp – vi står i ett sammanhang.
 • Olika typer av ideella
 • Bemötande

2 - Möjligheter till delaktighet

 • Var syns vi? Var vill vi synas?
 • Konsument – producent
 • Behovsanalys
 • Uppdragsbeskrivningar
 • Volontärbyråns verktyg
 • Volontärpolicy
 • Samordnarrollen

3 – Förändring som håller

 • Från utförare till möjliggörare
 • Modeller för förändringsarbete
 • Håll i och håll ut! – Skillnaden mellan quick fix och bestående förändring.
 • Kopplingen ideellt arbete –Vuxenpedagogiskt arbete.
 • Vad är kyrkan / kristen tro? Var får de ideella näring i församlingen
 • Att gå vidare