Växande vi!

Boo församling utanför Stockholm har under ett antal år arbetat aktivt för att fler ska känna delaktighet och gemenskap …