Många vill engagera sig ideellt för att motverka samhällsutmaningar

Oro för samhällsutvecklingen gör att fler vill bli volontärer och medmänsklighet är den största drivkraften bland de som engagerar sig. Föreningar vittnar om att det tuffare ekonomiska läget försvårar för arbetet med att engagera fler, samtidigt som behoven ökar. Det visar Volontärbarometern, volontärbyråns rapport om det ideella engagemanget.

– I vårt land engagerar sig fyra miljoner personer ideellt varje år, och de samhällsutmaningar som avlöst varandra de senaste åren har väckt ett enormt engagemang, säger Anna Snell, tf verksamhetsledare Volontärbyrån. Människors och föreningslivets vilja och kapacitet att mobilisera engagemang upphör aldrig att imponera, i kris, såväl som i lugnare tider. En av volontärerna som intervjuas i rapporten, Aida Dorticos, sammanfattar det bra, "Världen står still om vi inte engagerar oss”.

Medmänsklighet den främsta drivkraften 

Att hjälpa och stödja andra, göra något konkret och påverka samhället i en positiv riktning. Det är volontärernas främsta drivkrafter till engagemang. Däremot är meriter till cv eller en känsla av plikt eller skuld sällan det som motiverar till engagemang. De mest populära uppdragen som förmedlades genom Volontärbyrån under 2022 handlade bland annat om olika typer av engagemang för människor på flykt från Ukraina samt stödinsatser kring jul och nyår.

– I över 20 år har Volontärbyrån arbetat för att underlätta för ideellt engagemang, och fört samman människor som vill engagera sig med organisationer som vill bli fler. Engagemanget bygger tillit, gemenskap och bidrar till vår välfärd och demokrati. Det betyder också enormt mycket för den som själv är volontär. Vi vill lyfta och stärka det ideella engagemanget och den här rapporten är en viktig del i att belysa vikten och värdet av att vi engagerar oss ideellt, säger Anna Snell. 

Engagemang på distans minskar 

Det är tydligt att pandemin hade en stor påverkan på var man engagerar sig, det vill säga en förflyttning till det digitala rummet på distans. Men nu tycks det ske en återgång till allt mer normala förhållanden och allt mer av engagemang sker helt på plats. 69 procent engagerar sig helt på plats och 23 procent delvis på plats och delvis digitalt. Endast åtta procent engagerade sig helt på distans, vilket är en markant minskning från 2020 då siffran var 29 procent.  

Några höjdpunkter från Volontärbarometern 2023

97 % av volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning
94 % av volontärerna mår bättre tack vare engagemanget
67 % av de unga volontärerna upplever att engagemanget har hjälpt i arbetslivet 
62% av volontärerna känner sig mindre ensamma tack vare engagemanget

Om Volontärbarometern 

Volontärbarometern utkommer i år för artonde året i rad. Årets undersökning genomfördes i februari och mars 2023 genom en enkät som skickades ut till alla de 6 024 personer som hade sökt ett volontäruppdrag på volontarbyran.org under 2022. Totalt svarade 1 605 personer på enkäten. Ytterligare en enkät skickades ut till alla samordnare hos de organisationer som använt Volontärbyrån för att söka frivilliga eller som gått en av våra utbildningar under 2022. 418 föreningsrepresentanter svarade på enkäten. 

Om Volontärbyrån
Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org

Läs/ladda ned Volontärbarometern 2023
Se rapportpresentationen här

© Start