Hållbarhet i församlingen

Ny digital utbildning om hållbarhet för ideella medarbetare i Svenska kyrkan. Om vad vi som ideella bidra med i hållbarhetsarbetet i våra församlingar.

Hållbarhet är ett brett begrepp som kan betyda många olika saker. Det handlar om allt i från relationen mellan människor och hur vi behandlar djur och natur, till hur vi förvaltar och spenderar ekonomiska tillgångar och naturresurser. Som kyrka kan vi göra stor skillnad. Flera delar av verksamheten påverkar klimatet och miljön – i positiv eller negativ riktning. Som ideell kan du bidra! Ta utgångspunkt i det som intresserar dig, det du är duktig på eller brinner lite extra för

Till utbildningen

© Start