IDÉDAG 2023


Boo församling - Växande Vi

Strax utanför Stockholm ligger Boo församling, en växande församling med verksamhet på många olika håll i en kommun med pågående expansion och inflyttning. Hos församlingsborna har det tidigare funnits en tanke att församlingens arbete är det som anställda bedriver. Församlingen har under ett antal år aktivt verkat för att allt fler skall känna en tydlig gemenskap med och delaktighet i församlingens arbete. I Boo församling finns det många olika sätt att engagera sig ideellt, både genom punktinsatser och mer regelbundet.

Anställda, förtroendevalda och ideella är medarbetare sida vid sida. Boo församlings motto för detta har varit ett ”Växande Vi”. Under idédagen får vi ta del av deras erfarenheter och tips från denna pågående resa.

Medverkande: Ideella medarbetare från Boo församling samt Henrik Roos, kyrkoherde.

Inspelat i samband med Ideellt forums idédag 7 oktober 2023, Trollhättan

Rönö församling - Humlan som flyger

På den sörmländska landsbygden ligger Rönö församling. Sex kyrkor, få bofasta. Sett ur ett organisatoriskt perspektiv borde det inte vara möjligt att vara församling. Men här fungerar det! Rönö är en levande församling! I Rönö är det lilla sammanhanget viktigt. De som bor runt kyrkan håller den öppen, vet berättelserna om kyrkan, kyrkogården och alla artefakter inne i kyrkan. De bjuder alltid in fler till att bidra och vill gärna berätta sina berättelser för de som kommer. Några tar mer ansvar än andra, men ändå genomsyras församlingen av att ”kyrkbänksämbetet,” att delta i gudstjänsten, är lika viktig som att ta ansvar och hålla i helgsmålbön under sommaren. Allas bidrag gör församlingen hel.

Medverkande: Ideella medarbetare från Rönö församling samt Ellinor Svensson, kyrkoherde

Inspelat i samband med Ideellt forums idédag 7 oktober 2023, Trollhättan

Svenska sjöräddningssällskapet - Tillit och ansvar i ideellt engagemang

Svenska sjöräddningssällskapet står för en stor del av sjöräddningsinsatserna i Sverige och bygger nästan helt och hållet på ideella krafter. Urban Jorméus med lång erfarenhet av Svenska kyrkan berättar om sina erfarenheter och lärdomar från Sjöräddningssällskapet. Framförallt jämför han hur de två organisationerna ser på idealitet med fokus på tillit och ansvar. Inspelat i samband med Ideellt forums idédag 7 oktober 2023, Trollhättan

Hur kan kyrkan bli mera intresserade av människor?

Med erfarenhet från två framtiden hos oss församlingar inspirerar och utmanar i ett samtal om att vara kyrka. Henrik Törnqvist, kyrkoherde i Trollhättan. Inspelat i samband med Ideellt forums idédag 7 oktober 2023, Trollhättan

Vocation day – om att hitta sin kallelse för den som vill bidra ideellt i församlingslivet.

I anglikanska kyrkan bjuds församlingar och dess medlemmar in till något som kallas för Vocation day. På olika ställen i rummet presenteras vad ett ideellt engagemang i en församling kan innebära inom områden som till exempel utbildning, ekonomi, gudstjänst, diakoni, praktisk arbete med fastighet, ungdomsarbete, ledning, administration eller olika köksuppdrag. Den som går runt och tar del av detta lyssnar både utåt och inåt. När hjärtat börjar slå lite snabbare och en längtan väcks kanske personen har hittat ett område inom församlingslivet som den är kallad till att bidra i.

Är det möjligt och önskvärt att göra något liknande i Svenska kyrkans församlingar? Hur skulle det kunna se ut om en församling, ett pastorat eller ett stift anordnar en ”Vocation day” i Sverige?

JanOlof Nordström, samordnare i Ideellt Forum, ger ett kort inspel till Vocation day”.

Inspelat i samband med Ideellt forums idédag 7 oktober 2023, Trollhättan