IDÉDAG 2022


Sara Fransson, doktor i statsvetenskap och verksam vid forsknings- och analysenheten vid kyrkokansliet i Uppsala

Catharina Helmersson, kontraktsprost, präst Landeryds församling, reflekterande praktiker

Johan von Essen, Professor i livsåskådningsvetenskap, Marie Cederschiöld högskola

Gunvor Kruse, ideellt engagerad i Linköpings domkyrkopastorat, reflekterande praktiker

Sara Fransson, doktor i statsvetenskap och verksam vid forsknings- och analysenheten vid kyrkokansliet i Uppsala Håkan Apell, församlingspedagog, Kolmårdens församling

Maria Wingård, ordförande för Ideellt forum

Att församlingen bryter med den stuprörs-organisering som ofta finns, där ideella medarbetare i sitt engagemang endast möter en del av församlingen och dess verksamhet. Speciellt intressant är att få ta del av Sara Franssons analys av den insamlade datan via social nätverksteori.

Introduktion: JanOlof Nordström, samordnare Ideellt forum

Att församlingen lär av succén med satsningen på unga ledare och hittar vägar att göra motsvarande strategiska satsningar gentemot andra ålderskategorier och grupper av människor.

Introduktion: Helen Kémi, stiftspedagog, Linköpings stift, Malin Attervåg, stiftskonsulent, Linköpings stift

Att församlingen tar vara på kompetensen hos ideella medarbetare i alla åldrar.

Introduktion: Helen Kémi, stiftspedagog, Linköpings stift, Malin Attervåg, stiftskonsulent, Linköpings stift

Att det finns en genomarbetad utvecklingsplan för hållbart ideellt medarbetarskap i församlingen.

Lena Linde, stiftspedagog Skara stift.

Att församlingen erbjuder fortbildning och fördjupning av kristen tro för alla medarbetare.

Sara Sandström, idealitetssamordnare Umeå pastorat

Att Svenska kyrkans professionalisering, kultur och strukturer inte ska vara ett hinder för personer, som genom växande i engagemang och ansvar, vill bli en eldsjäl och del av en kärntrupp som är med och bär sammanhanget – precis som i övriga civilsamhället.

JanOlof Nordström, samordnare Ideellt forum

Att ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare hittar vägar att bli varandras medkrafter i sina bidrag till det gemensamma uppdrag de har som församling.

Fredrik Hedlund, rektor Sensus