IDÉDAG 2021


Ideellt Forum Idédagen 2021: Reflekterad tillit – Katarina Glas

Ideellt Forum Idédagen 2021: Kören som växtplats – Jonas Engström Ideellt forum

Ideellt Forum Idédagen 2021: Medarbetarskap i tillit – Anna-Karin Henning Ideellt forum

Ideellt Forum Idédagen 2021: Ensam är inte stark – Henrik Törnqvist och Kerstin Fahl Ideellt forum

Ideellt Forum Idédagen 2021: Samtal fortsätter Ideellt forum

Ideellt Forum Idédagen 2021: Forum för fördjupning Ideellt forum

Ideellt Forum Idédagen 2021: Avslutande reflektion över dagen Ideellt forum