IDÉDAG 2020


Idealitetens Teologi - Sune Fahlgren
Ideellt forum

Delaktig!? – Mitt liv som ideell
Ideellt forum

Digitalisering och delaktighet i kyrkan - Frida Mannerfelt
Ideellt forum

Delaktig!? – Ett strategiskt församlingsbyggande med ideella medarbetare.
Ideellt forum

Forum för fördjupning 1 - Digitalisering och delaktighet i kyrkan
Ideellt forum

Strukturer och kulturer
Ideellt forum

Delaktig!? – Hjälpa till eller ha delat ansvar. Vi knyter ihop dagen
Ideellt forum