Växande vi!

Boo församling utanför Stockholm har under ett antal år arbetat aktivt för att fler ska känna delaktighet och gemenskap i församlingens arbete.

Här finns det många olika sätt att engagera sig som ideell medarbetare – både genom punktinsatser och mer regelbundet.

Ideella medarbetare från Boo församling kommer tillsammans med kyrkoherde Henrik Roos och berättar mer vid Idédagen den 7 oktober. Kommer du?

Läs mer om alla program, medverkande, anmälan etc på https://idedag.se/


© Start