Podd ”teologi i tiden”: Hur ser det ideella engagemanget ut inom svenska kyrkan?

Hur ser det ideella engagemanget ut inom Svenska kyrkan? Hur har det påverkats av pandemin? Vilka är motiven till att engagera sig ideellt? Och vilken roll spelar de ideellas sociala bakgrund och religiositet?

Hur ser det ideella engagemanget ut inom Svenska kyrkan? Hur har det påverkats av pandemin? Vilka är motiven till att engagera sig ideellt? Och vilken roll spelar de ideellas sociala bakgrund och religiositet? Forskaren Sara Fransson i samtal med Jan-Olof Nordström, Ideellt forum, om en ny forskningsrapport. Rapporten har titeln ”Av fri vilja på fri tid – Ideellt arbete i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet på 2020-talet.”

Lyssna på podden Teologi i tiden om rapporten med Sara Fransson och JanOlof (Jolle) Nordström


© Start