Involvera och inspirera

Nyckelord i kursen ”Att vara kyrka”

I S:t Andreas kyrka i Malmö har de ideella medarbetarna alltid varit många. I dagsläget är ett drygt 50-tal ideella engagerade i olika verksamheter, gudstjänster och mötesplatser. Men för att utveckla arbetet, bygga för framtiden och få ännu fler att engagera sig, går anställda och ideella tillsammans nu utbildningen ”Att vara kyrka” på Helsjöns folkhögskola.

Stimulerande undervisning och lärorikt erfarenhetsutbyte

Johan Jesperson, arbetsledande präst, Kristina Markström, församlingspedagog och Maria Haglund Börjesson, förtroendevald och ideell, började i september 2022 på utbildningen ”Att vara kyrka” som ges av Helsjöns folkhögskola i samarbete med Lunds stift, Göteborgs stift, Skara stift och Ideellt forum.

Läs om deras erfarenheter av utbidlningen här.

Läs mer om utbildningen

© Start