Idédag 2022 - För 18:e året är det dags för Ideellt forums Idédag.

Välkommen på Idédag 2022 8 oktober i Linköping/digitalt! Temat för årets Idédag är ”Av fri vilja på fri tid” – hämtat från en ny spännande rapport om ideellt engagemang som släpptes under våren.

För 18:e året är det dags för Ideellt forums Idédag. En dag som riktar sig till dig som är ideell, förtroendevald och anställd medarbetare i Svenska kyrkan. En dag som blandar inspiration, erfarenheter, möten, insikter, utmaningar och möjligheter. I år kommer vi att hålla till i Linköping, hos S:t Lars församling och Linköpings domkyrkoförsamling.

Temat för årets Idédag är ”Av fri vilja på fri tid” – hämtat från en ny spännande rapport om ideellt engagemang som släpptes under våren.

Under idédagen får du möjlighet att möta Sara Fransson och Johan von Essen, två av forskarna bakom rapporten. Tillsammans med några ”reflekterande praktiker” låter vi forskningsresultaten möta församlingslivet runt om i Sverige. Dessutom kommer vi få upptäcka rapporten i ett helt nytt perspektiv: Social nätverksteori. Biskop Andreas Holmberg utvecklar vad det innebär att vara kyrka i nytt landskap.

I konkreta workshops tar vi oss an sju utmaningar/möjligheter utifrån rapporten när det gäller ideellas engagemang i Svenska kyrkans. Till vår hjälp har vi inspirationsfilmer, pedagogiskt material och forskarna. Under dagen finns också möjlighet att vara med på ett energigivande inspirationspass. Dagen avslutas med mässa i Linköpings domkyrka.

Du kan delta på plats i Linköping eller digitalt. Du/ni kan också välja att ordna en egen ”hybrid-dag” i den lokala församlingen där ni följer delar av dagen digitalt och kombinerar den med egna lokala inslag.

Välkommen till en inspirerade dag kring vårt ideella engagemang!

https://idedag.se© Start