Ge ideella uppdrag, inte tjänster

"Ge kyrkan en återväxt och verksamhet som bär sig själv, med hjälp av engagerade som bygger kyrka. Vi vill verka tillsammans för en levande kyrka som bärs av många generationer."

Det skriver ledamöter/ordförande i förbundsstyrelsen Svenska Kyrkans Unga i debattinlägget "Ge ideella uppdrag, inte tjänster" i Kyrkans tidning.

Läs inlägget här

© Start