Det är inte så komplicerat!

Umeå pastorat hör till dem som deltar i idédagen – digitalt! De samlas i en av pastoratets kyrkor, tar del av programmet tillsammans, fikar och äter gott och delar sedan in sig församlingsvis för att jobba vidare med det lokala ideella engagemanget. Idealitetssamordnare Sara Sandström berättar om upplägget och de goda erfarenheterna.

Oavsett var i landet Idédagen arrangeras, så deltar medarbetare från Umeå pastorat! Med de digitala möjligheterna kan de vara med och utforma dagen efter egna behov.

- Under pandemin när vi inte kunde samlas så många delade vi upp oss ute i församlingarna. Men förra året var vi samlade på ett ställa och då valde vi Tegskyrkan. Så kommer det bli även i år, berättar Sara Sandström och tillägger att ett 60-tal medarbetare var med när de delade upp sig och 45 fanns på plats i fjol i Tegskyrkan.

Förra årets upplägg med en gemensam förmiddag och mindre grupper på eftermiddagen fungerade så bra att det förmodligen ordnas på liknande sätt i år:

- Vi samlades i kyrkan en kvart innan det började. Så kopplade vi upp oss och var med i det gemensamma programmet på förmiddagen. Vi fikade när det var fika och åt lunch tillsammans när det var lunchpaus! Sedan valde vi att ta en kortare lunch, bara 45 minuter, och sedan ta med kaffekopparna ut i grupprummen. På eftermiddagen jobbade vi tillsammans, församlingsvis. Förutsättningarna lokalt ser ju olika ut, en del har kommit långt, andra har fler steg att ta när det gäller idealitetsarbetet. Sedan hade vi en kort gemensam avslutning innan dagen var slut hos oss klockan två.

Det ideella engagemanget är viktigt i pastoratet, som har en idealitetsgrupp bestående av anställda och ideella från de sex församlingarna. Någon församlingsrepresentant från gruppen ser till att det finns någon som håller ihop församlingsgruppen på eftermiddagen – det kan vara en anställd eller en ideell medarbetare.

- Det är en bra möjlighet att komma samman, både ideella, förtroendevalda och anställda och tänka tillsammans kring det här med ideellt engagemang. Det handlar ju inte om att ideella ska göra de anställdas jobb, utan främst om att faktiskt vara kyrka tillsammans, att människor får vara med och bidra!

Sara berättar vidare att det också har bidragit till att det ideella engagemanget inte bara finns i församlingarna utan också på pastoratsnivå. Som exempel nämner hon Diakonicentralen, där många ideella finns med i arbetet.

- Vi har juridikstuderande som sköter den juridiska rådgivningen några timmar i veckan och vi har en ideell som leder matlagningskurser, till exempel!

För den som har långt att åka till Trollhättan i oktober kan hon varmt rekommendera det digitala deltagandet på hemmaplan.

-  Det är inte så komplicerat! Allt som behövs är en lokal att vara i, där man kan koppla upp sig, och att se till att det finns fika och lunch. Och så förstås att få ut inbjudningar och sprida informationen, vilket kanske är det svåraste. Resten brukar faktiskt ordna sig!

Text: Anna Theander

Läs mer om årets idédag

© Start