• Vi vill bidra till att fler människor
    med stolthet bär sin tillhörighet
    till Svenska kyrkan

  • Läs om våra utbildningar

    Utbildning
  • Resursbanken

    Läs mer

Ideellt forums idédag

Ideellt forum tror på goda möten och konstruktiva mötesplatser. Det är i erfarenhetsutbyten och i lärande av varandra som utveckling sker. Vi tror att det behövs mötesplatser där ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare möts – Tillsammans är vi kyrka

Till idédag

Utbildning

Utbildning är en förutsättning för ökad delaktighet i Svenska kyrkans församlingar. Det gäller såväl grundutbildning och fortbildning för anställda inom Svenska kyrkan, som utbildning och fortbildning av förtroendevalda och ideella medarbetare.
 

Läs mer om utbildning

Nyheter