Ideellt forum | Utbildning & utveckling
24
page-template-default,page,page-id-24,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Utbildning & utveckling

Utbildning är en förutsättning för ökad delaktighet i Svenska kyrkans församlingar. Det gäller såväl grundutbildning och fortbildning för anställda inom Svenska kyrkan, som utbildning och fortbildning av förtroendevalda och ideella medarbetare.

Ideellt forum i Svenska kyrkan har tagit initiativ till en rad kortare och längre utbildningar för att stärka frivillighet och idealitet i det lokala församlingslivet. Under respektive underrubrik kan man läsa mer.

Utbildning är en förutsättning för delaktighet i Svenska kyrkan.

Att vara kyrka...

En processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap En kurs för församlingar som önskar[...]

Ideellt forums arbetslagsutbildning...

Ideellt forums arbetslagsutbildning (ALU) är en processutbildning på tre halvdagar som riktar si[...]

 


Digitala utbildningar för ideella...

Ideell i Svenska kyrkan Ideell i Svenska kyrkan är en digital utbildning för nya ideella medarb[...]

Anpassade utbildningar...

Det finns också möjlighet till skräddarsydda utbildningar och föreläsningar efter varje församlings [...]