Kategori 1

Avslutande reflektion

Maria Wingård, ordförande för Ideellt forum

Av fri vilja på fri tid - församlingen som nätverk eller organisation?

18 okt. 2022

Sara Fransson, doktor i statsvetenskap och verksam vid forsknings- och analysenheten vid kyrkokansliet i Uppsala

Catharina Helmersson, kontraktsprost, präst Landeryds församling, reflekterande praktiker

Av fri vilja på fri tid - kyrkan i (civil-) samhället

Johan von Essen, Professor i livsåskådningsvetenskap, Marie Cederschiöld högskola Gunvor Kruse, ideellt engagerad i Linköpings domkyrkopastorat, reflekterande praktiker

Kategori 2

Utmaning 3: Utvecklingsplan

7 okt. 2022

Att det finns en genomarbetad utvecklingsplan för hållbart ideellt medarbetarskap i församlingen.

Lena Linde, stiftspedagog Skara stift.

Av fri vilja på fri tid - kyrkan i (civil-) samhället

Johan von Essen, Professor i livsåskådningsvetenskap, Marie Cederschiöld högskola Gunvor Kruse, ideellt engagerad i Linköpings domkyrkopastorat, reflekterande praktiker