Ideellt forum | Böcker
153
page,page-id-153,page-child,parent-pageid-26,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Böcker

Böcker som Ideellt forum varit med och gett ut

Idealitet som utmanar ger ett underlag för samtal i den lokala församlingen. Viktiga frågor i Svenska kyrkan rör det ideella arbetet. Hur bör man organisera och kanalisera allt det engagemang som finns? Och varför? Frågorna blir alltmer i fokus i takt med mindre ekonomiska resurser och ökade utmaningar i samhället. Författarna tar sig an idealitet utifrån fyra olika perspektiv. Författare: Jonas Bromander, Jonas Ideström, Åsa Nyström, Kerstin Wimmer.

Du kan köpa boken via Verbums webbbutik

Nu finns också en samtalsguide till boken. I guiden finns både praktiska tips och konkreta frågor.
Samtalsguiden är sammanställd av Ulrika Jonsson (Sensus), Gunilla Nording (Skara stift), Helena Åhlin (Strängnäs stift)

Ladda ned den som pdf här.

 

 

En bok om medarbetarskap är en antologi som innehåller olika perspektiv på vad medarbetarskap kan vara. En ypperlig bok för både ideella, förtroendevalda och anställda att läsa och samtala utifrån kring frågor om vad det kan innebära att vara kyrka i vår tid.

Du kan köpa boken via Verbums webbbutik

Glödkol och eldsjälar innehåller berättelsen om Ideellt forums uppkomst och korta men innehållsrika historia. Vid läsning av den korta historieskrivningen – som skrivits mitt i steget – berikas man också av en stor portion ideologiska tankar kring frågor om varför det är viktigt att möjliggöra för idealitet och engagemang i Svenska kyrkan.

Kontakta Ideellt forum för att beställa materialet. Priset är 50 kr (1-10 ex), 40 kr (11-25 ex) eller 30 kr (mer än 25 ex).