Ideellt forum | 5. Frivilliga i välfärden?
391
post-template-default,single,single-post,postid-391,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

5. Frivilliga i välfärden?

26 Aug 5. Frivilliga i välfärden?

Svenska kyrkan är den största organisationen i civilsamhället, som dessutom är rikstäckande och har ett mycket stort förtroendekapital hos folket.

Varför och på vilket sätt ska i så fall Svenska kyrkan ta en tydligare roll i välfärdssamhället? Kan man behålla sin identitet som kyrka och sin profetiska röst om man också är en aktör i välfärdsproduktionen? Är det kyrkans anställda personal som i så fall blir utförare eller kan detta vara ett sätt att kanalisera den stora vilja till ideellt engagemang inom Svenska kyrkan som
finns?

Med detta nummer i vår skriftserie vill Ideellt forum bidra till att samtal förs i många sammanhang kring vilken roll Svenska kyrkan kan, vill eller bör ha i vårt nuvarande och framtida välfärdssamhälle.

Skriften är slutsåld och finns inte längre i tryckt format. Däremot är det fritt att ladda ner den som pdf.

Ladda ner häftet som pdf

 

IMG_1149

Inga kommentarer

Skriv en kommentar