Ideellt forum | Om Ideellt forum
18
page-template-default,page,page-id-18,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Om Ideellt forum

Ideellt forum vill bidra till att fler människor med stolthet bär sin tillhörighet till Svenska kyrkan. Likaså vill vi visa på och ge vårt stöd till strukturer som underlättar för fler att även praktiskt vara delaktiga i det lokala församlingslivet i Svenska kyrkan.

Ideellt forum i Svenska kyrkan är ett samarbete mellan olika inomkyrkliga organisationer. Tillsammans bildar vi ett nätverk kring delaktighet och engagemang i det lokala församlingslivet.

Ideellt forum vill lyfta fram idealitetens betydelse i församlingslivet. Målsättningen är att synliggöra församlingens medlemmar som bärare av kyrkans uppdrag.

Ideellt forum vill vara en mötesplats där vi byter erfarenheter och inspirerar varandra kring hur man kan underlätta och ge plats för personligt engagemang i det lokala församlingsarbetet.

Ideellt forum är en öppen mötesplats för alla organisationer och enskilda som stärka frivillighet och personligt engagemang i Svenska kyrkan.

Nätverk för intresserade

Tidigare fanns ett nätverk för intresserade där man kunde prenumerera på ett nyhetsbrev. Det nyhetsbrevet skickas inte ut längre.

Vi hänvisar i stället till våra sociala medier, FacebookBloggen och Twitter (@ideelltforum). Där får du löpande information om vad som händer inom nätverket.

Du kan också kontakta vår samordnare, JanOlof Nordström: Kontaktuppgifter till Ideellt forum.

Syfte och mål...

Syftet med Ideellt Forum är att stödja och utveckla delaktighet och idealitet i det lokala försa[...]

Huvudmän...

Organisationer och grupper som vill stödja Ideellt forums mål och visioner kan bli huvudmän i nä[...]

Anslutna församlingar...

Församlingar, som tycker att steget att bli huvudman är för stort, kan välja att istället anslut[...]