Ideellt forum | Podd ”Teologi i tiden”: Hur ser det ideella engagemanget ut inom Svenska kyrkan?
1455
post-template-default,single,single-post,postid-1455,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Podd ”Teologi i tiden”: Hur ser det ideella engagemanget ut inom Svenska kyrkan?

02 Apr Podd ”Teologi i tiden”: Hur ser det ideella engagemanget ut inom Svenska kyrkan?

Hur ser det ideella engagemanget ut inom Svenska kyrkan? Hur har det påverkats av pandemin? Vilka är motiven till att engagera sig ideellt? Och vilken roll spelar de ideellas sociala bakgrund och religiositet? Forskaren Sara Fransson i samtal med Jan-Olof Nordström, Ideellt forum, om en ny forskningsrapport. Rapporten har titeln ”Av fri vilja på fri tid – Ideellt arbete i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet på 2020-talet.”

Lyssna på podden Teologi i tiden om rapporten med Sara Fransson och JanOlof (Jolle) Nordström

Inga kommentarer

Skriv en kommentar