Ideellt forum | Medverkande Idédag 2020
1050
post-template-default,single,single-post,postid-1050,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Medverkande Idédag 2020

26 Sep Medverkande Idédag 2020

Sune Fahlgren, Eva Henriksson, Jonas Hagström, Oliva Lundegårdh, Frida Mannerfelt, Martin Sjökvist
Mattias bähr, och Pär Lindberg. Läs mer om vilka som kommer att medverka på årets idédag.

FRIDA MANNERFELT
Digitalisering och delaktighet. En digital kultur och miljö påverkar hur vi ser på och utövar delaktighet. I detta inspel vill Frida Mannerfelt lyfta några aspekter av detta från forskning om digitalisering, kyrka och civilsamhälle. Vilka möjligheter och hinder ser man? Frida är präst i Svenska kyrkan, doktorand i praktisk teologi vid Enskilda högskolan Stockholm, lärare och forskare vid Lund universitet.

FRIDA MANNERFELT

MATTIAS BÄHR, KYRKOHERDE, EVA HENRIKSSON, DIAKON OCH HALLA SHAHIN, IDEELL I OXELÖSUNDS FÖRSAMLING
Ett strategiskt församlingsbyggande med ideella medarbetare i Oxelösunds församling. Hur kan församlingen växa med hjälp av ideella krafter? Hur blir olika kulturella bakgrunder och åldrar delaktiga? Kan självständiga grupper av ideella bli mer delaktiga i församlingslivet?

if_medverkande_maththias if_medverkande_evaif_medverkande_halla

OLIVIA LUNDEGÅRDH
Olivia Lundegårdh har varit engagerad i kyrkan sedan konfirmationen. Hon har haft olika ideella uppdrag som ung ledare, skapat gudstjänst för unga, suttit som valberedningen både i lokalavdelning och distrikt för Svenska Kyrkans Unga samt suttit i Uppsalas distriktsstyrelsen som ledamot, vice och ordförande. Nu studerar hon till grundskolelärare med inriktning åk 4-6.

if_medverkande_olivia

MARTIN SJÖKVIST OCH PÄR LINDBERG, SÖRBYKYRKAN
Martin och Pär är ideellt engagerade i Sörbykyrkan, en EFS-församling i Örebro. Martin leder ett lovsångsteam, planerar verksamheten för gospelkören och hoppar in i teknikteamet vid behov. Pär leder också ett lovsångsteam, är med i gospelkörens körråd men även i församlingens styrelse. Han har också hållit predikningar ett antal gånger.

if_medverkande_martin if_medverkande_pär

SUNE FAHLGREN
Varför finns det något som kallas församling? Vems är församlingen? Vilka har fått kallelsen, identiteten och uppdraget att vara Guds församling? Vilka svar finns på de frågorna i evangelisk luthersk och ekumenisk teologi, och hur kan de svaren vara med och forma församlingslivet i praktiken? Sune Fahlgren är docent i kyrkovetenskap och handledare i forskningsmiljön ”Kyrka i samtid” vid Enskilda Högskolan Stockholm.

SUNE FAHLGREN

JONAS HAGSTRÖM
Inspirerad av uppväxten med en galen entreprenörspappa har Jonas genom livet förverkligat den ena idén efter den andra. Jonas har vägrat att lyssna på omgivningen som sagt ”det där kommer aldrig att gå”, utan istället anammat inställningen ”någon måste få det att funka”. Inställningen om att våga säga ja och prova sig fram har tagit Jonas på en resa, som ju längre tiden går bara öppnar upp för fler och fler unika möjligheter.

if_medverkande_jonas

Inga kommentarer

Skriv en kommentar