Ideellt forum | 2022 mars
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

mars 2022

31 Mar Ungas engagemang i fokus

Nu startar Volontärbyrån projektet “Unga i förening” för att inspirera fler unga att ta steget in i ett ideellt engagemang i föreningslivet. De söker nu engagemangsreporter 16 – 25 år i Malmö, Göteborg eller Uppsala som vill dokumentera och sprida sina erfarenheter av föreningsengagemang.   Läs mer...

Läs mer

10 Mar Ideell i Svenska kyrkan

Ideell i Svenska kyrkan är en digital utbildning för nya ideella medarbetare i Svenska kyrkan. Utbildningen innehåller två delar. Den ena handlar om sammanhanget Svenska kyrkan medans den andra mera fokuserar på den ideelle och hens engagemang. Utbildningen används som en introduktion, antingen genom att...

Läs mer
av fri vilja

01 Mar Ny rapport: Stor ökning av ideella – men många församlingar saknar tydlig strategi för arbetet

Antalet frivilliga ledare inom Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet har ökat kraftigt under 2000-talet – trots att antalet deltagare i verksamheterna har minskat. Samtidigt är möjligheterna begränsade för den som i vuxen ålder vill engagera sig ideellt inom Svenska kyrkan. Det framkommer i den nya rapporten Av...

Läs mer