Ideellt forum | 2015 april
0
archive,date,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

april 2015

28 Apr Nätverk för intresserade

Tidigare fanns ett nätverk för intresserade där man kunde prenumerera på ett nyhetsbrev. Det nyhetsbrevet skickas inte ut längre. Vi håller nu på att se över vår kommunikation inom nätverket. Tills vidare hänvisar vi till våra sociala medier, hemsidan, Facebook, Blogg och Twitter (@ideelltforum). Du kan också kontakta vår samordnare, JanOlof...

Läs mer
_Q4A5141

28 Apr Anslutna församlingar

Församlingar, som tycker att steget att bli huvudman är för stort, kan välja att istället ansluta sig till nätverket. Vad innebär det för församlingen att vara ansluten till Ideellt forum? Församlingens beslut att ansluta sig bekräftar att man ser frågor om delaktighet och engagemang som viktiga i den...

Läs mer
_Q4A0362

28 Apr Syfte och mål

Syftet med Ideellt Forum är att stödja och utveckla delaktighet och idealitet i det lokala församlingslivet. Forumet skall vara en mötesplats för: erfarenhetsutbyte inspiration till individer, grupper och anställda kunskapsinsamling, kunskapsspridning och kunskapsutveckling samarbete och gemensamma arrangemang opinionsbildning   Målet för Ideellt Forum är att: stärka utvecklingen för ökad delaktighet i församlingslivet' lyfta fram kyrkans...

Läs mer

28 Apr Styrgrupp

Enligt samverkansavtalet för Ideellt forum har varje medlemsorganisation möjlighet att utse en representant till Ideellt forums styrgrupp. Nominering sker vid huvudmannamötet. Utöver huvudmannamötet i maj träffas styrgruppen 3 gånger, i september, november och februari.   Följande personer är av sina organisationer utsedda att ingå i styrgruppen för...

Läs mer
_DSC0111

28 Apr Huvudmän

Organisationer och grupper som vill stödja Ideellt forums mål och visioner kan bli huvudmän i nätverket. Ideellt forum är uppbyggt genom ett samverkansavtal mellan alla medlemsorganisationer. På det årliga huvudmannamötet utses en styrgrupp för verksamheten. Varje medlemsorganisation som så önskar kan utse en representant till styrgruppen. Anmälan...

Läs mer
600ideellt

10 Apr Idédagar och mötesplatser

Ideellt forum tror på goda möten och konstruktiva mötesplatser. Det är i erfarenhetsutbyten och i lärande av varandra som utveckling sker. Vi tror att det behövs mötesplatser där ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare möts. - Tillsammans är vi kyrka Varje år inbjuder Ideellt forum i Svenska...

Läs mer