Ideellt forum | Styrgrupp
103
single,single-post,postid-103,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Styrgrupp

28 Apr Styrgrupp

Enligt samverkansavtalet för Ideellt forum har varje medlemsorganisation möjlighet att utse en representant till Ideellt forums styrgrupp. Nominering sker vid huvudmannamötet. Utöver huvudmannamötet i maj träffas styrgruppen 3 gånger, i september, november och februari.

 

Följande personer är av sina organisationer utsedda att ingå i styrgruppen för Ideellt forum fram till 2016 års huvudmannamöte:

Ledning
Fredrik Hedlund, ordförande
JanOlof Nordström, samordnare

Representanter – huvudmän
Anders Höglund, Luleå stift
Kristoffer Hedman, EFS
Ulrika Jonsson, Sensus studieförbund
Amanda Carlshamre, Svenska kyrkans Unga
Carina Frykman, Göteborgs stift
Anna von Malmborg, Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation
Maria Wålsten, Härnösands stift
Rikard Olofsson, Stockholms stift
Lisa Trovik, Sigtuna Folkhögskola
Helena Åhlin,  Strängnäs stift
Åsa Nyström, Uppsala stift
Lise-Lotte Wallin, Helsjöns folkhögskola
Gunilla Nordin, Skara stift
Robert Thysell, Sollentuna församling
Ulla Rehnström, Piteå församling
Catharina Helmersson, Linköpings stift
Eva Wulff, Lunds stift
Raimond Molander, Visby domkyrkoförsamling
Ann-Marie Allvar Nordström, Karlstad stift
Stellan Bergström, Visby stift
Petra Rydgren, Växjö stift
Ellionor Bager, Botkyrka församling
Eva Ajaxén, Huddinge pastorat
Britt-Louise Madsen, Svenska kyrkans lekmannaförbund

 

Representanter – övriga
Inga-lena Arvidsson, kyrkokansliet
Gunnar Sjöberg, kyrkokansliet
Urban Jorméus, kyrkokansliet

Inga kommentarer

Skriv en kommentar