Ideellt forum | Mötesplatser
20
page,page-id-20,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Mötesplatser

Ideellt forum tror på goda möten och konstruktiva mötesplatser. Det är i erfarenhetsutbyten och i lärande av varandra som utveckling sker. Vi tror att det behövs mötesplatser där ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare möts – Tillsammans är vi kyrka

I 15 år har Ideellt forum i Svenska kyrkan bjudit in till en nationell konferens kallad Ideellt forums Idédagar. Under 2019 tar Ideellt forum en paus från att arrangera nationella idédagar. Skälet är att Ideellt forum vill få tid att utvärdera på vilka sätt som nätverket framöver vill erbjuda mötesplatser. Information om hur det blir kommande år ges via hemsida och sociala medier.

Ideellt forum samverkar eller medverkar också vid andra goda mötesplatser.

idedag_2020

Idédag 2020 - 3 oktober...

På plats i Fors församlingshem i Eskilstuna eller via webben? Du bestämmer. Anmälan är öppen nu! Tem[...]