Ideellt forum | Mötesplatser
20
page,page-id-20,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Mötesplatser

Ideellt forum tror på goda möten och konstruktiva mötesplatser. Det är i erfarenhetsutbyten och i lärande av varandra som utveckling sker. Vi tror att det behövs mötesplatser där ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare möts – Tillsammans är vi kyrka

I 17 år har Ideellt forum i Svenska kyrkan bjudit in till en nationell konferens kallad Ideellt forums Idédagar.

Nu pågår planeringen för fullt inför Ideellt forums Idédag 2021. Det kommer att bli en heldag i Södertälje och precis som förra året går det bra att delta antingen fysiskt på plats, eller digitalt enskilt eller i grupp. Boka in lördag den 9 oktober 2021 i din kalender. Tema, medverkande och programpunkter kommer att släppas allteftersom under våren.

Ideellt forum samverkar eller medverkar också vid andra goda mötesplatser.

TIPS:
2020 arrangerades ”idédag 2020”. Här hittar du  länkar till presentationer och filmade samtal från denna dag.

if_idedag_2021_tillit

Idédagen 9 oktober 2021 - Tillit...

 På årets idédag kan du delta fysiskt på plats i Södertälje, eller digitalt enskilt eller i grupp. [...]