Ideellt forum | Mötesplatser
20
page,page-id-20,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Mötesplatser

Ideellt forum tror på goda möten och konstruktiva mötesplatser. Det är i erfarenhetsutbyten och i lärande av varandra som utveckling sker. Vi tror att det behövs mötesplatser där ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare möts. – Tillsammans är vi kyrka

Varje år inbjuder Ideellt forum i Svenska kyrkan till en nationell konferens kallad Ideellt forums Idédagar. Med en lokal församling som värd erbjuder vi en mötesplats för ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare i Svenska kyrkan.

Ideellt forum samverkar eller medverkar också vid andra goda mötesplatser.

Flyer ideelltforum

Idédagar i Helsingborg 5-7 oktober...

Idédagarna ger dig som är ideell, förtroendevald eller anställd inspiration och fördjupning för ditt[...]