Ideellt forum | Mötesplatser
20
page,page-id-20,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Mötesplatser

Ideellt forum tror på goda möten och konstruktiva mötesplatser. Det är i erfarenhetsutbyten och i lärande av varandra som utveckling sker. Vi tror att det behövs mötesplatser där ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare möts – Tillsammans är vi kyrka

I 16 år har Ideellt forum i Svenska kyrkan bjudit in till en nationell konferens kallad Ideellt forums Idédagar. 2020 arrangerades ”idédag 2020”. Du hittar puff nedan till material från denna dag. När nästa idédag arrangeras är ännu ej beslutat. Information om hur det blir kommande idédagar ges via hemsida och sociala medier.

Ideellt forum samverkar eller medverkar också vid andra goda mötesplatser.

886729C3-387B-411E-A96E-6A0EFFAA348C

Idédag 2020...

3 oktober genomfördes årets idédag. Här hittar du programmet med länkar till presentationer mm. Inom[...]