Ideellt forum | Rapport från idealitetsfronten i Stockholms stift
360
single,single-post,postid-360,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Rapport från idealitetsfronten i Stockholms stift

collage2

04 Jun Rapport från idealitetsfronten i Stockholms stift

Som gästbloggare för Ideellt forum i Svenska kyrkan vill jag bjuda på några glimtar från maj månad:

Workshop för stiftskansliets personal

Vid två tillfällen har jag getts förmånen att leda en workshop för stiftskansliets personal om idealitet och delaktighet. Vi gjorde några övningar om hur vi som stiftsanställda lever med frågan och hur vi stöder församlingarna i sitt arbete att rekrytera och utveckla ideellt engagemang.

Några reflektioner som dök upp i vårt avslutande samtal var att medvetenhet, attityd och bemötande spelar stor roll för att möjliggöra människors ideella engagemang. Både förhållningssättet hos församlingarnas medarbetare liksom stiftskansliet spelar roll. De förhållningssätt, visioner och förväntningar som vi ger uttryck för idag formar också vilken kyrka vi önskar för morgondagen. Det var väldigt givande att då fundera om detta tillsammans och gav många positiva gensvar.

 

Huvudmannamöte och release av nytt nummer i skriftserien

Under Ideellt forums huvudmannamöte den 21 maj, avtackades avgående ordföranden Gunilla Nordin som lett styrgruppen de senaste åren. Hon kommer fortsättningsvis att representera Skara stift i styrgruppens arbete, men lämnar alltså ordförandeskapet.

Som ny ordförande valdes Fredrik Hedlund som arbetar på Sensus riksförbund. Fredrik är välkänd för många i Ideellt forums sammanhang, eftersom han tidigare arbetade som samordnare. Nu går han dock in i en ny roll och ordförandeskapet.

I samband med huvudmannamötet hölls även en liten releasefest för sjätte numret i Ideellt forums skriftserie; ”Tillit, trygghet och ansvar”. Detta nummer handlar om juridik och ideellt engagemang i Svenska kyrkan och vad som är bra att känna till för ansvariga och engagerade i Svenska kyrkan. Skriften är författad av Lotta Novosel, stiftsjurist i Strängnäs stift, samt Per Westberg, arbetsgivarkonsult på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

 

Medarbetarmöte

Den 22 maj hölls ett medarbetarmöte för Stockholms stifts församlingar på Waterfront Congress Centre där över 900 personer slöt upp för en dag på temat: Stockholms stift – en del av den världsvida kyrkan.

Vilka medarbetare samlades? En mångfald sammansatt av församlingarna själva. Varje församling tilldelades ett antal platser utifrån storlek och sedan bestämdes lokalt vilka som skulle representera församlingen. Dock uppmuntrades församlingarna  i inbjudan att utse en så blandad grupp som möjligt av både förtroendevalda, ideella och anställda medarbetare, liksom att hitta en schysst köns- och åldersbalans.

Resultatet blev en blandning människor som alla hade det gemensamt att representera sin församling på medarbetarmötet. Många föreläsningar och seminarier hölls, men minst lika viktigt – många informella samtal och möten som ägde rum mellan de officiella programpunkterna.

Som en ideell medarbetare uttryckte saken:

Det känns så kul att samlas på det här viset och gestalta att det finns så många former av medarbetarskap. Det är härligt att vara med omför detta visar vad det är att vara kyrka. Jag blir stolt över det.

 

Konferens mellan SKUSS, Sensus och stiftet

En samarbetskonferens om ideellt engagemang ägde rum den 25 maj mellan tre separata och närliggande organisationer: Svenska Kyrkans Unga i Stockholms stift, Sensus Stockholm-Gotland, och Stockholms stift.

Denna trefaldighet samarbetar på flera områden och möttes nu för att fundera hur vi utvecklar vårt samarbete på just området ideellt engagemang. Konferensen mynnade ut i några konkreta saker där vi strävar efter tydligt samarbeta alla tre organisationer:

Erbjuda ett gemensamt utbildnings- och utvecklingsstöd för församlingarnas arbete med unga ledare.

Gemensamt arrangera regional inspirationsdag för ideellt engagerade i stiftets församlingar och lokalavdelningar.

 

Rikard Olofsson, Stiftsadjunkt för idealitet i Stockholms stift

 

Inga kommentarer

Skriv en kommentar