Ideellt forum | Hur många klick …?
219
single,single-post,postid-219,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Hur många klick …?

hand_mus

07 Maj Hur många klick …?

Ibland är statistik bara statistik, ett gäng siffror och procenttecken som kommer in i medvetandet för att sedan ganska snabbt och obemärkt också försvinna därifrån. Men ibland hajar jag till, kanske till och med blir omskakad och berörd. Så var det för drygt ett år sen när jag första gången hörde Jonas Bromander, chef på analysenheten vid Kyrkokansliet, presentera siffrorna från deras senaste befolkningsundersökning. Utöver de 250-300 000 som redan är engagerade ideellt i Svenska kyrkan säger ytterligare 700 000 att de också vill! Det är siffror och statistik som inte passerar förbi obemärkt. Framför allt eftersom det finns människor av kött och blod bakom siffrorna, människor som med sin längtan, vilja och kompetens vill vara med bidra.

Dessa 700 000 utgör en otroligt positiv, spännande men inte alldeles enkel utmaning för Svenska kyrkan. Varför och inom vad vill man engagera sig? Finns det fungerande strukturer i församlingarna att härbärgera alla som vill? Vad innebär det för hur vi kan/vill vara kyrka lokalt och vad händer med yrkesroll och identitet hos de anställda medarbetarna?

Alla dessa frågor är relevanta men den grundläggande frågan för mig blir – Hur når vi varandra, de som redan nu finns i de kyrkliga sammanhangen och de som också skulle vilja vara med? Vet hen om att de är efterfrågade (om de nu är det?) och vet de om vilken stor bredd av möjliga områden att engagera sig i som finns inom Svenska kyrkan? Kort sagt, hur skapar vi mötesplatser och genom vilka kanaler kan vi kommunicera för att ett möte ska kunna ske?

Om jag vore en av de 700 000 och dessutom en person som själv aktivt söker kontakt skulle jag nog börja med att gå in på min församlings hemsida för att se efter vilka möjligheter till engagemang som förmedlas där. Frågan är då; hur länge måste jag leta – eller – hur många gånger måste jag klicka för att upptäcka att här finns möjlighet till engagemang? Du som läser kan väl titta på din församlings hemsida och räkna hur många det blir?

Kan det vara så att svaret på frågan om antalet klick är en återspegling av vilken prioritet man i församlingen ger frågan om att möjliggöra för ideellt engagemang?

 

 

Inga kommentarer

Skriv en kommentar