Ideellt forum | Början till något nytt
534
single,single-post,postid-534,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Början till något nytt

IMG_0167

04 Jan Början till något nytt

Språkcafé i Tomaskyrkan, Linköpings domkyrkoförsamling, början till något nytt.

Det är bara lite mer än ett år sedan. Genom Europa vandrade tusentals människor. Ofta med Tyskland och Sverige som mål. Många av dem flydde det syriska krigets fasor. Några av dem kom till Linköping. Frågan kom upp vad kan vi göra i kyrkan? Vi stod rätt så handfallna. Visste inte riktigt vad vi kunde bistå med för resurser.

Tiden gick och veckorna innan jul 2015 kom Albertoe Shehadeh in i Domkyrkan. Han kom till Sverige för drygt två år sedan, med sig hade han några nyanlända vänner som kommit till Linköping under hösten. Albertoe ställde en direkt fråga till oss anställda:
”Vad behöver ni för hjälp? Vi har all tid i världen!”

Ja, vad kunde vi göra? Ja, det var ju snart jul. Det betyder extra mycket att göra för vaktmästarna. Så en av vaktmästarna gjorde ett schema för dem. Albertoe och hans vänner kom till kyrkan varje dag och skrapade stearinljus, bar stolar, bryggde kaffe.

Vi pratade engelska med varandra när vi möttes och frågan kom upp.
”Eftersom vi inte har uppehållstillstånd får vi inte gå på SFI kan ni inte lära oss svenska i kyrkan?”
Ja, frågan hade kommit upp under hösten. Men det är ju det med resurser.

Vill du vara ideell medarbetare i språkcafé? Församlingsrådet hade också frågan uppe om inte församlingen kunde starta upp ett språkcafé. Det visade sig att det var flera ideella krafter som kunde tänka sig att vara med.

Det tog drygt två månader men i början i slutet av februari månad förra året öppnade språkcafé i Tomaskyrkan som tillhör Domkyrkoförsamlingen. Språkcaféet är öppet två eftermiddagar i veckan. Första gången kom 5 personer, sedan kom 25 personer.

Flera av dem tycker om att sjunga och församlingen anställde Jenni Skogsfors för att leda ett körprojekt som är knutet till språkcaféet en dag i veckan. Kören har deltagit i Domkyrkan i samband med konserter.

Under denna tid har det inte bara varit språkcafé utan också fester där vi provsmakat mat, arabisk mat, svensk husmanskost. Lärt oss arabiska sånger, svenska psalmer och sånger. Utflykter till muséer runt om i Linköping. Flera av dem firar också gudstjänst regelbundet i Domkyrkan. Och det blev naturligt att evangelietexten läses på arabiska med jämna mellanrum.

Ja, vänskapsband har knutits och nu när de flesta av dem har fått uppehållstillstånd och går på SFI kommer uppmaningen:
”Vi måste fortsätta!”
Ja, det gör vi med språkcafé och kör. Men vi vet inte hur länge vi fortsätter i den formen som vi har nu. Vi har sagt att behoven får styra. Men ett är säkert att även i fortsättningen kommer många möten och samtal äga rum i vardag och helg! Vi är kyrka tillsammans!

Nya ideella medarbetare- Alberteo ingår numera i kaffegruppen i Domkyrkan och Tomaskyrkan och var även med på Ideellt forums idédagar i Umeå i höstas.

Alberteo har fått uppehållstillstånd och väntar nu på sin familj att de ska komma hit till Sverige.

Elisabeth Nilsen, präst i Linköpings domkyrkoförsamling

Inga kommentarer

Skriv en kommentar