Ideellt forum | Att leda ideella medarbetare
527
single,single-post,postid-527,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Att leda ideella medarbetare

photo-1428895009712-de9e58a18409_1920

02 Dec Att leda ideella medarbetare

 Ökad förståelse och medvetenhet om det ideella medarbetarskapet och samspelet mellan anställda och ideella. Det är något av allt det som man får med sig efter utbildningen ”Att leda ideella medarbetare” berättar Karin Nyström, rektor för Vadstena folkhögskola.


Vad är det viktigaste med den här utbildningen, enligt dig?

Det blir fler och fler ideella, eller de identifieras tydligare som ideella. De är en växande grupp i församlingarna, och behovet av ett medvetet ledarskap ökar. Exempelvis kan det behövas mer kunskap om juridik. Sedan är det kanske inte enbart det formella kursinnehållet som är viktigt, lika betydelsefullt är mötet mellan kursdeltagarna – utbytet av erfarenheter och kunskaper.

Att arbeta fram ett fungerande, förankrat sätt att arbeta med ideella i församlingen är också ett behov på många håll. Att det blir hållbart lokalt.

I vissa församlingar går medarbetarna utbildningen i tur och ordning vilket förstås ger ökad förståelse och medvetenhet om det ideella medarbetarskapet och samspelet mellan anställda och ideella. Nästan alla som går utbildningen är alltså anställda, men det händer att förtroendevalda är med också, om behovet finns.

Det står i beskrivningen att det här är en processutbildning – vad betyder det?
En av uppgifterna går ut på att skriva ett dokument, en utvecklingsplan för den egna församlingens arbete med ideella. Deltagarna får sedan i uppgift att presentera planen, och i kursen får de respons som de kan ta med sig. De får även redskap som de kan använda i den fortsatta processen på hemmaplan. Sammantaget innebär det att lärandet blir en process, inte en punktvis eller isolerad inhämtning av kunskap.

Vad kan det betyda att se på sin församling på ett nytt sätt? På vilket sätt kan utbildningen hjälpa deltagarna i detta?
En sådan här utbildning kan vara en hjälp att se saker på nya sätt, tror jag. Dels genom att deltagarna får höra andras berättelser om erfarenheter, alltså i mötet, dels genom litteraturen. Deltagarna får en vidgad syn på vilka de ideella är eller kan vara.

Kan det vara ett problem att anställda ska ”leda ideella på ett professionellt sätt”? Att det förblir en hierarkisk struktur där den som är anställd per automatik överordnas den som är frivillig?
Nej, det behöver inte vara så. Det gäller att ha inställningen att, ”Ja, jag vill bli ’överflödig’– det finns plats för andra här!”. Men vi har ofta våra inmutade revir eller områden som vi är vana vid att ha hand om. Egentligen handlar det om att myndigförklara människor, att våga ta ett steg tillbaka för att släppa fram någon annan.

Hur ser det ut framåt – finns det fortsatt intresse för utbildningen?
Ja, vi har 22 deltagare i kursen som startar nu. Jag upplever att det finns ett fortsatt stort intresse – eftersom behovet finns! Det ideella engagemanget blir allt viktigare i församlingarna, inte för att ersätta anställda i första hand utan för att engagemanget i sig är värdefullt både för dem som engagerar sig och för församlingarna.

Deltagarna har varit väldigt nöjda. Senaste omgången avslutades i maj, nästa omgång drar igång nu i oktober och fler kurser kommer att erbjudas framöver.

Har något inslag varit särskilt uppskattat i utbildningen?
Det finns en viss variation i svaren från utvärderingarna, vilket är naturligt, men några saker sticker ut, formuleringar som ”Detta är viktigt i församlingarna” och ”Mötet mellan kursdeltagarna är väldigt betydelsefullt!”.

karin-n Karin Nyström, rektor för Vadstena folkhögskola

 

Intervju: Markus Lindstedt, pedagog och fortbildningskoordinator Linköpings stift

___________________________________

Utbildningen Att leda ideella medarbetare anordnas av Ideellt Forum på Vadstena folkhögskola i samverkan med Linköpings, Strängnäs och Växjö stift samt Sensus.

Förutom den ovan beskrivna utbildningen finns en kurs som vänder sig till hela arbetslaget, ALU heter den. Mer om den kommer på bloggen längre fram!

Inga kommentarer

Skriv en kommentar