Ideellt forum | Idédagarna – en upplevelse för hela församlingen
464
single,single-post,postid-464,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,qode-theme-ver-6.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.5,vc_responsive

Idédagarna – en upplevelse för hela församlingen

blogg-hoganas

16 Nov Idédagarna – en upplevelse för hela församlingen

”Men inte ska väl jag?” sa den ideella medarbetaren.

”Jo, just du.” sa jag.

”Men vad glad jag blir, jättegärna!” utropade den ideella medarbetaren.

Så lät det när jag frågade några ideella i Höganäs församling om de ville följa med till idédagarna i Umeå. Att bli sedd, att bli uppmärksammad för sitt oavlönade arbete i församlingen var inte så självklart som jag trodde. Vi har jobbat med frågor om idealitet en tid och lagt mycket fokus på delaktighet som är på riktigt, inte pseudodelaktighet som ibland finns enbart för syns skull. Ett viktigt led i arbetet är att hitta sätt att öka de ideella medarbetarnas egen medvetenhet om hur mycket de betyder för församlingslivet. Det är också viktigt att människor närmar sig varandra och inte distanserar sig från varandra. Församlingen är vi tillsammans.

Vad har detta med idédagarna att göra? Jo, för det första ser vi idédagarna som ett forum för medarbetare att komma närmre varandra oavsett hur vi är engagerad eller hur gamla vi är, och samtidigt inspireras i vårt engagemang. Därför skickar Höganäs församling inte bara ett par anställda eller möjligen förtroendevalda som redan är medvetna om sitt engagemang. Vi valde att skicka hela spektrumet av medarbetare så att hela församlingen på så vis kunde delta. I år var vår grupp större än den tidigare varit, nämligen 20 personer. Vi var anställda, förtroendevalda och ideella. Vi var cafévärdar, vaktmästare, kyrkvärdar, körsångare, utskottsledamot, unga ledare, präster, kyrkorådsledamot, pedagoger, kyrkogårdsarbetare och så vidare. Vi var 50 år, 80 år, 16 år, 25 år. Vi var män, vi var kvinnor. Vi var Höganäs församling.

För det andra är idédagarna ett forum där medarbetare får insyn i andra församlingars arbete. Vi får dela erfarenheter, inspireras, berätta om vad vi gör och kanske också klappa oss på axeln när vi känner att vi gjort något bra som blir en inspiration för andra. I Höganäs församling vill vi att människor ska känna en stolthet över sitt engagemang och sin tillhörighet och den stoltheten kan först komma när våra medarbetare blir medvetna om hur mycket de betyder för församlingslivet.

Umeå, vi syns nästa år.

/Josefina Klang, ideell samordnare i Höganäs församling

Inga kommentarer

Skriv en kommentar